Route | Sitemap   
 
 
 
 
 
 
 

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. De Vries Snacks BV is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan De Vries Snacks BV of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Vries Snacks BV.

Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan:
 
De Vries Snacks BV
Bunsenstraat 79
POSTBUS 3005 • 3301 DA Dordrecht
Telefoonnummer: 078 - 617 00 44
Faxnummer: 078 - 617 55 18
E-mail: info@devriessnacks.nl
 


 
 
Disclaimer Print deze pagina